Privacyverklaring

Privacyverklaring

Ik vind uw privacy belangrijk en daarom wil ik u transparantie bieden over de gegevens die ik van u verzamel. Ik informeer u hoe ik die gegevens gebruik en wat uw rechten zijn in het beheren van uw persoonsgegevens. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht.

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacy en cookiebeleid.

Privacy

In deze verklaring is vastgelegd hoe Ivonne Zijlstra: klassiek homeopaat (flevolaan.nl) omgaat met de privacy van haar relaties. Ivonne Zijlstra: klassiek homeopaat is gevestigd aan de Flevolaan 199,  1181 GD Amstelveen in Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34339693.

Deze Privacyverklaring kan in de toekomst gewijzigd worden als wet en regelgeving dit vereist of als zienswijzen veranderen. Ook voordat deze verklaring was opgesteld, is Ivonne Zijlstra: klassiek homeopaat altijd zorgvuldig omgesprongen met de persoonsgegevens van haar relaties. Door deze verklaring verandert dat niet buiten het feit dat er in detail een paar aspecten beter gestroomlijnd zijn.

Cookies

Van iedere bezoeker op mijn site (flevolaan.nl) wordt tijdens zijn aanwezigheid het surfgedrag vastgelegd en gekoppeld aan het IP-adres. Hiermee tracht Ivonne Zijlstra: klassiek homeopaat de werking van de site te optimaliseren. Uw bezoek aan de website van Ivonne Zijlstra: klassiek homeopaat wordt beveiligd met een SSL certificaat (HTTPS vermelding in url balk).

Uw Persoonsgegevens

Als Ivonne Zijlstra: klassiek homeopaat van u persoonsgegevens verzamelt en vastlegt dan gebeurt dit alleen van bestaande en potentiële relaties. Het doel van het vastleggen van deze gegevens is het kunnen uitvoeren van transacties en het informeren van (potentiële) relaties.

Nieuwsbrieven

Indien nieuwsbrieven worden verzonden, dan worden uitsluitend contactpersoon en e-mailadres automatisch opgeslagen.

Database

Uw persoonsgegevens worden verder vastgelegd in onze database. Deze database is beveiligd met een aan een gebruiker gekoppeld wachtwoord. Gebruiker zijn Ivonne Zijlstra: klassiek homeopaat of namens haar ingehuurde personen. Deze database is beschermd tegen externe benadering door beveiligingssoftware die voorzien is van recente updates.

Delen met derden

Mocht ik persoonsgegevens delen met derden dan is dat met het doel zoals in deze verklaring is vastgelegd. Ik deel niet meer gegevens dan nodig zijn met derden en als ik gegevens deel met derden, dan heb ik van hen een Verwerkersovereenkomst. Op een andere wijze worden uw persoonsgegevens niet beschikbaar gesteld of verkocht aan derden.

Recht op inzage

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens, u kunt uw persoonsgegevens laten aanpassen en wissen mits dit niet in strijd is met geldende wet- en regelgeving.

Vragen

Heeft u vragen over het privacybeleid van of het beheer van uw gegevens door Ivonne Zijlstra: klassiek homeopaat? Stuur dan een e-mail naar info@flevolaan.nl.